شرکت امین پژوه آذران

PNC40 GMM

دستگاه اندازه گیری دنده
PNC40 GMM
قطر اندازه گیر: 400mm
طول اندازه گیر: 580mm
ارتفاغ دنده : 200mm
مدول دنده از نیم تا 20
سیستم کنترل : HEWLETT PACKARD HP
تمام اتوماتیک با گراف پلاتر
LEAD, PROFILE, PICH, RONOUT, KLINGELNBERG