شرکت امین پژوه آذران

فرز عمودی CHIRON

مشخصات فنی:

CHIRON FZ 18 نام دستگاه
 آلمان کشور سازنده
 Siemens 810M سیستم کنترلی
650mm x حرکت محور
320mm Y حرکت محور
450mm Z حرکت محور
700mm x 1000mm اندازه میز
Seimens موتور و درایو
20 (ISO 40)  سایز و تعداد ابزار

دارای میز چرخشی 670mm x 1000mm که نقش تعویض پالت را دارد.

سایر مشخصات:

وضعیت:دستگاه دارای وضعیت خوبی می باشد.

سال ساخت 1990

 

دستگاه موجود در کارگاه این شرکت می باشد.