شرکت امین پژوه آذران

اینکودر تکل-TEKEL ENCODER

مشخصات

شرکت سازنده

کشور سازنده شماره فنّی

وضعیت

  TEKEL

ایتالیا TKEEX 120 FREH04096.15

آکبند