شرکت امین پژوه آذران

ماشین سنتر افقی – روسی

مشخصات

ماشین سنتر افقی نام دستگاه
روسیه کشور سازنده
روسی سیستم کنترلی
800mm x حرکت محور
800mm Y حرکت محور
600mm Z حرکت محور
60×60 چرخشی اندازه میز
بلغار موتور و درایو
30 (ISO 50) سایز و تعداد ابزار

سال ساخت 1989
قیمت: 38 میلیون تومان