شرکت امین پژوه آذران

فرز CNC عمودی – HAMAI 3VS

مشخصات فنی:

 HAMAI 3VS نام دستگاه
ژاپن کشور سازنده
FANUC 10 سیستم کنترلی
510mm  حرکت محور X
410mm حرکت محور  Y
460mm  حرکت محور Z
 720mm x 420mm اندازه میز
  Fanuc موتور و درایو
 (ISO 40) سایز و نوع ابزار
  16 تعداد ابزار

سایر مشخصات:

وضیعیت:فروخنه شد!!

قیمت:________