شرکت امین پژوه آذران

فرز سی ان سی چهار محور MATSUURA

MATSUURA نام دستگاه
MC 1000V مدل
ژاپن کشور سازنده
Fanuc 15 سیستم کنترلی
1000 X
510 Y
510 Z
1991 سال ساخت
510*1400 ابعاد میز
BT 50 سایز ابزار
تعداد ابزار

مجهز به محور چهارم.

دارای گیرباکس.

بسیار تمییز

قیمت: توافقی