شرکت امین پژوه آذران

سنتر عمودی FEELER

شخصات فنی:

 FEELER FV 800 نام دستگاه
تایوان کشور سازنده
MITSUBISHI 520 AM سیستم کنترلی
800mm  حرکت محور X
500mm حرکت محور  Y
505mm  حرکت محور Z
950x425mm اندازه میز
MITSUBISHI موتور و درایو
 (ISO 40) سایز و نوع ابزار
22 تعداد ابزار

سایر مشخصات:

دارای محور چهارم

زمان تغییر ابزار : 10 ثانیه

وضعیت:دستگاه داری وضعیت بسیار خوبی می باشد.

سال ساخت:1999 .

 دستگاه فروخته شد.