شرکت امین پژوه آذران

سنتر افقی HYUNDAI

HYUNDAI نام دستگاه
SPT H400 مدل
کره جموبی کشور سازنده
FANUC 18 OM سیستم کنترلی
560 X
510 Y
510 Z
400*400 ابعاد میز
INDEXING B AXIS
ISO 40 سایز ابزار
30 تعداد ابزار

 

سال ساخت: 2001

بسیار تمییز

فیمت: توافقی