شرکت امین پژوه آذران

دستگاه فرز سی ان سی SUPERMAX

SUPERMAX نام دستگاه
MAX REBEL1 مدل
تایوان کشور سازنده
ّFANUC OM سیستم کنترلی
650 X
400 Y
420 Z
سال ساخت
ابعاد میز
BT 40 سایز ابزار
 16 تعداد ابزار

آماده به کار

قیمت: توافقی