شرکت امین پژوه آذران

تراش MAZAK QuickTurn 15N

MAZAK نام دستگاه
QUICK TURN 15 مدل
ژاپن کشور سازنده
MAZATROL T plus سیستم کنترلی
300mm ماکزیمم قطر ماشین کاری
510mm  ماکزیمم ظول ماشین کاری
440mm ماکزیمم قطر چرخشی
12 تعداد ابزار
1996 سال ساخت

دو عدد از این دستگاه موجود میباشد.

وضعیت: تمییز

قیمت : توافقی