شرکت امین پژوه آذران

تراش COLCHESTER TORNADO

TORNADO نام دستگاه
مدل
انگلستان کشور سازنده
FANUC 21 سیستم کنترلی
230mm ماکزیمم قطر ماشین کاری
450mm  ماکزیمم ظول ماشین کاری
410mm ماکزیمم قطر چرخشی
12 تعداد ابزار
2002 سال ساخت

*دارای بارفیدر

قطر گلویی: 52mm

وضعیت: فوق العاده تمییز

قیمت : توافقی