شرکت امین پژوه آذران

تراش COLCHESTER TORNADO

TORNADO نام دستگاه
مدل
انگلستان کشور سازنده
FANUC 21 سیستم کنترلی
170mm ماکزیمم قطر ماشین کاری
350mm  ماکزیمم ظول ماشین کاری
410mm ماکزیمم قطر چرخشی
12 تعداد ابزار
2001 سال ساخت

*دارای بارفیدر

قطر گلویی: 42mm

وضعیت: فوق العاده تمییز

قیمت : توافقی