شرکت امین پژوه آذران

تراش MAZAK MULTIPLEX620- CNC شش محور

نام دستگاه:                          Mazak multiplex 620
کشور سازنده:                             ژاپن
کنترل:                                 MAZATROL T32
موتور درایو:                              Mitsubishi
گلویی اسپیندل:                         62mm
تعداد ابزار:                                   24
طول ماشین کاری:                       220mm
قطر ماشین کاری:                        240mm

450mm                                          Z1

210mm                                          X1

500mm                                          Z2

210mm                                          X2

دارای محور C

براده کش:                                     دارد
تعداد اسپیندل:                                 2
تعداد تارت:                                      2
وضعیت دستگاه:  بسیار تمییز وآماده به کار