شرکت امین پژوه آذران

تراش دو تارت NAKAMURA

NAKAMURA نام دستگاه
TOME TW 10 مدل
ژاپن کشور سازنده
Fanuc سیستم کنترلی
24 تعداد ابزار

 

وضعیت: سالم و تمییز

قیمت : توافقی