شرکت امین پژوه آذران

اینکودر هایدین هاین-HEIDENHAIN ENCODER

مشخصات:

 

شرکت سازنده کشور سازنده شماره فنّی وضعیت

HEIDENHAIN

آلمان ROD 426B  2000

کار کرده در حدّ نو

 

عکس موجود نیست.