شرکت امین پژوه آذران

اینکودر هایدین هاین- HEIDENHAIN ENCODER EQN 425 512

شرکت سازنده

کشور سازنده

شماره فنّی

وضعیت

HEIDENHAINE

آلمان

EQN 425 512-03S17-58

آکبند