شرکت امین پژوه آذران

اینکودرتکل-TEKEL ENCODER

مشخصات:

 

شرکت سازنده

کشور سازنده

شماره فنّی

وضعیت

TEKEL

ایتالیا

TK 120F.10.11/30

آکبند