شرکت امین پژوه آذران

اینکودر تکل-TEKEL ENCODER

مشخصات:

 

شرکت سازنده

کشور سازنده

شماره فنّی

وضعیت

TEKEL

ایتالیا

TIEEX702.S.50.11/30

آکبند