شرکت امین پژوه آذران

مقالات تخصصی CNC

تعمیر و نگهداری دستگاه CNC

اجزاي ‍‍CNC

به طور كلي تمامي ماشين هايCNC شامل دوقسمت اصلي مكانيكي وكنترل به شرح ذيل مي با شند .

1- قسمت مكانيكي ياماشين براده برداري  يا افزار ( هما ماشين NC) ومتعلقات آن در اشكال مختلف .

2- سيستم يا واحد كنترل (كه برنامه را گرفته پس از تجزيه وتحليل دستورات را به روش مناسب به NC مي دهد .

3- تابلوي برق

غير از PCوقسمت مكانيكي متعلقات الكتريكي ديگري در دستگاه وجود دارد كه در مجموع براي كار ماشين ضروري است .مانند ترانسفور ماتور ،فيوز ،رله ،كنتاكتور و تقويت كننده محور ها كه همگي در تابلوي برق قرار گرفته اند كه با يستي علاوه بر محافظت ومراقبتي كه با يستي از تمام اجزاي CNCبه عمل آورد در مورد تابلوي برق حساسيتي دو چندان اعمال نموده واز هر گونه آسيبي آن را به دور نگاه داشت و فقط افراد متخصص مجاز به انجام تعميرات بر روي آن را دارند .

4- تاخوژنراتور  Tacho Generators

تاخو وسيله اي است كه روي هر محور موتور نصب شده و دور موتور را اندازه گيري كرده وبه دستگاه تقويت كننده اطلاع داده وبا مقدار سرعتي كه دستگاه كنترل تعيين كرده مقايسه ميكند .

سيستم اندازه گيريMeasuring System

براي اينكه دستگاه كنترل كننده و اوپراتور به طبع ان بدانند كه هر يك از محور ها در هر لحظه در كجا قرار گرفته ودر اصل اندازه معيين گرددروي هر محور يك سيستم اندازه گيري نسب شده كه حالت ها و موقعيت هاي مختلف را به كنترل اطلاع مي دهد  در اين سيستم اندازه گيري از يك خط كش نوري وتعدادي لامپ مخصوص  واجزاي ديگر تشكيل شده  كه چون هر خط كش روي محور خودش مي باشد با حركت كردن آن و جابه جايي خطوط دستگاه مي تواند موقعيت خود را تشخيص دهد.

5- موتور هاي محور ها

براي هر محور يك موتور معمولاSteperدر نظر گرفته شده كه به خاطر آن مي توانيم با در نظر گرفتن آنها سيستم كنترا سه محوره را در يك زمان واحد حركت وكنترل نماييم .براي هر موتور به طور جدا گانه  يك تقويت كننده Amplifierنيز در داخل تابلو برق  قرار داردكه مقدار نيروي لازم براي به حركت در آوردن  سريع محور ها را در اختيار موتور مي گزارد.

انواع موتور ها:

1-STEPER MOTORS

موتور هايي هستند كه دقيقا با دادن هر پالس  به اضاي هر پالس  يكهزارم دور خواهند زد (در بعضي مدل ها به مقداري دور مي زنند كه با توجه به گام ميله ماري محور مر بوطه يكهزارم ميلي متر جابه جا مي شوند )وفعلا ارزان ترين مي باشند  هر چند جديدا در برخي از دستگاه ها از رده خارج شده اند از مزاياي آنها اين كه گرما را به صورت انرژي به بيرون منتقل مي كنند وازايرادات آنهااين مي باشد كه اگر براده اي وارد محفظه آنها شود گير پاژ كرده وپالس را به صورت انرژي گرمايي به بيرون داده ولي موتور دور لازم را نمي زند .

2-AC MOTORS

موتور هايي مي با شند كه از نظر قدر ت خوب بوده ولي دقت كمتري دارند .

3-DC  MOTORS

مانند مدل اول با پالس كار مي كنند وهم مانند مدل دوم قدرت خوبي دارند .

4-هيدرو موتور ها :

براي كار هايي خاص استفاده مي شوند مثلا كارهايي سنگين با وزن تقريبي حدود 30 تن كه نسبت به موتور هاي قبلي داراي سر عت كمتري  ولي قدرت فراوان تري  مي باشند .

سيستم انتقال حركت :

براي انتقال حركت و حركت دادن محور ها از مجموعه اي استفاده مي شود كه از ميله ماري ، موتور ،و پيچ ومهره مخصوص به صورت Ballscrewوبقيه متعلقات آن روي هر محور به صورت جدا گانه موجود مي با شد Ballscrow با عث از بين رفتن لقي محور ها در حد مجاز مي باشد بدين صورت كه بر خلاف ماشين هاي عادي كه داراي پيچ ومهره با مقطع ذوزنقه مي باشند در دستگاه هاي CNCپيچ ومهره با مقطع نيم كره و وجود ساچمه به تعداد فراوان در آن ها مي باشد كه با عث از بين بردن لقي ورفع خطا مي گردد.

علاوه بر اجزا ي فوق هر دستگاه داراي قسمت هاي ديگري از جمله :

1- سيستم هشدار دهنده

2- سيستم تعويض ابزار

3- سيستم تعويض ميز ها وپالت

4- تغيير سرعت اسپيندل

5- سيستم روغن كاري

6- سيستم خنك كاري

7- ميز هاي گردان وزاويه اي

8- مكنده ها

9- ديجيتايزر

10-      وديگر اجزاي اضافي مانند Centicator. Hand wheel

محركه ها ي هيدروليك :

كنترل قدرت هاي زيار با نيروي كم سادگي كنترل سرعت  ونيرو به طور غير پله اي و عكس العمل سريع در برابر تغيير جهت از ويژگي هاي محركه هاي هيدروليك مي باشد

از معايب آن ها نشتي و گرا ن قيمت بودنشان را مي توان نام برد  ونيز اين سيستم ها داراي سرعت عمل كمتري نسبت به محركه هاي الكتريكي مي با شند .

معايب CNC

1-قيمت بالاي دستگاه

2- هزينه بالاي تربيت نيروي انساني (بر نامه نويس)

3-نياز به پشتيباني تعميراتي مستمر وقوي

4-بالا بودن هزينه نگه داري در صورت عدم استفاده صحيح وبعضا نبود بعضي قطعات و برد ها  جهت تعمير .

توصيه براي مراعات چند نكته :

1-ايمني را همواره سر لوحه كار هر كاري قرار دهيد ودر هنگام كار خصوصا ابزار برنده جدا از شوخي كردن پر هيز كنيد يادتان باشد اول ايمني دوم  ايمني سوم ايمني …وبعداز انجام هر كاري صحييح ومجاز مي باشد .

2-حتما از خوب ومناسب بسته شدن قطعات وگيره به ميز وبا هم مطمن شويد.

3-هنگام جابجايي محور ها دقت بفرماييد بر خوردي بين ابزار وديگر متعلقات دستگاه به وجود نيايد .

4-از انباشتن هر وسيله غير ضروري در محدوده كار جلو گيري كنيد

5-از ابزار مناسب و ترجيحا استاندارد استفاده كنيد .

6-ابزار روشن را خصوصا هرگز با دست لمس نكنيد .

7سعي كنيد دماي محيط كار همواره حدود بيست در جه سانتي گراد باشد .

8-مطمن باشيد دستگاه داراي روغن كافي است .

9-از ولتاز مناسب برق دستگاه هنگام كار مطمن باشيد .

11-      سيستم اتصال بايستي مناسب با شد .

12-      هنگام كار حتما حواستان هم به مانيتور و خصوصا ابزار و قطعه با شد .

13-      هنگام كار حتما دست هايتان نزديك به كليد هاي سكلتور و خاموش اضطراري باشد ودر صورت بروز حادثه در عين خونسردي سريع العمل با شيد .

14-      تر جيحا از باد خصوصا در جهت ريل هاي دستگاه استفاده نكنيد .

15-      وارد منوهاي تخصصي وپارامتر هاي ثابت  دستگاه ودرايو ها و متعلقات الكترونيكي بر د هاي دستگاه نشويد چون علاوه بر احتمال خرابي اي بخش ها ي گران قيمت احتمال برق گرفتگي نيز وجود دارد .

16-      دقت كنيد فن هاي خنك كننده در حال كار با شند .

17-      به ابزار ودستگاه (علي الخصوص به خودتان )فشار بيش از حد وارد نكنيد.

نكته مهمي كه نبايد آن را ناديده گرفت رعايت اصول ايمني به هنگام كار با ماشين ابزار است .

دستور العمل نگهداري دستگاه تراش .

دستگاه هاي CNCنياز مند رسيدگي ورعايت اصول نگهداري هستند تا احتمال آسيب ديدگي خرابي آنها كمتر شده ويا به تاخير افتد .بنا براين مواردي از دستور العمل هاي نگه داري دستگاه تراش را با برسي قسمت هاي مختله آن به صورت اجمالي اراءه مي گردد.

الف – موتور اسپيندل :

1-هر 500 ساعت از زمان كار كرد دستگاه نسبت به اطمينان از محكم بودن اتصالات وتميز كردن سطوح خارجي موتور بايستي اقدام نمود .

2-صحت عمل كرد فن از نقطه نظر صدا وتميز بودن بايد روزانه كنترل گردد.

ب)-موتور هاي محور Z وX

اين موتور ها براي حد اقل عمليات نگه داري طرا حي شده اند ولي باز بيني وكنترل آن ها از لحاظ صدا وتميز بودن به صورت مداوم ضروري است .

پ)-تسمه موتور اسپيندل :

از تميز كردن تسمه با عوامل آغشته به گريس  خود داري نماييد عملكرد عالي وعمر زياد براي تسمه با رعايت موارد زير حاصل مي شود .

1-پرو فيل تسمه كام و پولي ها تميز باشند .

2- تسمه به طور صحيح تحت كشش با شد .(توضيح اينكه اگر تسمه بين دو پولي بيش از اندازه تحت كشش با شد موجب افزايش پيش بار وارده بر بلبرينگ ها مي شود و منجرو به كاهش قدر ت انتقالي وافزايش صدا مي گردد .بالعكس اگر تسمه شل باشد در مدت زمان طولاني منجرو به سر خوردن تسمه ودر نهايت موجب گرم شدن تسمه و پولي و سايش تسمه مي گردد كه نتيجه آن كاهش عمر تسمه خواهد بود .)

3- پولي ها نسبت به هم به صورت موازي منتاژ شده باشند (حداقل مقدار نا مواز ي بودن پولي ها :يك ميلي متر )

4- پس از هر 500 سا عت كار سا يش تسمه ونيروي كشش تسمه را كنترل نماييد.

ت)- واحد روغن كاري مركزي :

وظيفه واحد روغن كاري مركزي  رو غن كاري سطوح راهگاههاي محور هاي Zوxيا تاقان هاي Ball screw محور هاي ZوXو يا تاقان هاي كلگي مي باشد موارد زير مد نظر با شد .

1-سطح رو غن و فشار آن با يد روزانه چك شود .

2-فيلتر مسير مكش پمپ هر 2000ساعت يكبار تميز شوند .

3- فواصل زماني روغن كاري : 10دقيقه و مصرف تقريبي براي 10 ساعت كار : 13 ليتر .

ث)- واحد هيدروليك :

وظيفه واحد هيدروليك تامين فشار ودبي روغن مورد نياز جهت سيستم قفل و آزاد كردن سه نظام و تامين نيروي وارده از مرغك به قطعه كار است .

1- فشار هاي لازم براي قفل سه نظام و نيروي محور مرغك  بر اساس تكنولژي ساخت قطعه كار توسط شير هاي كاهنده فشار قابل تنظيم مي باشد .

2- سطح رو غن بايد روزانه چك شود .

3- نوع فيلتر در مسير برگشت با مش بندي 10ميكرون است كه با يد هر شش ماه تعويض گردد.

4- فيلتر در مسير مكش پمپنيز قابل تميز كردن مي با شد .

ج) سه نظام :

1-هر 40ساعت گريسكاري شود .

2-هر 500ساعت به طور كامل دمونتاژشده و پس از شستشو گريسكاري گردد.

چ)تارت :

نيازي به شارژ يا تعويز روغن تارت وجود ندارد . در صورت دمونتاژ كامل قبل از مونتاژ تجهيزات سولو نءيد نسبت به ريختن روغن از همين مجرا اقدام نماييد .

2- حساسيت تارت به سبب استفاده از تجهيزات الكترونيكي وبرقي نظير اينكودر وموتور نسبت به نشت آب صابون  خيلي زياد است لذا در صورت نياز نسبت به تعويض كاسكت اقدام شود .

ح)فيلتر هاي كابينت برق :

روزانه چك ودر صورت نياز تعويض گردد.

خ)واحد براده كش و خنك كاري :

بعد از هر 100ساعت عمليات ماشين كاري نسبت به تنظيم مجدد نيروي كشش زنجير براده كش  اقدام نماييد .

2-هنگام تعويض مايع خنك كاري نسبت به شستشوي كامل تانك وباكتري زدايي آن نيز اقدام شود .

3- در صورت نياز به صورت هفتگي فيلتر ورودي پمپ آب صابون تميز گردد.

د)راهگاهها :

هر 1500 ساعت يكبار نسبت به تميز كردن سطوح برداشتن مواد جمع شده در سطوح به وسيله پارچه بدون پرز اقدام شود ودر صورت نياز گرد گير ها تعويض گردد.

ذ)مرغك:

1-كوءل مرغك را با روغن دان روغن كاري نماييد .

2- پيچ هاي نگه دارنده مرغك را حد اكثر يك چهارم دور بچرخانيد .

تذكراتي در مورد نگه داري ماشين :

1- عمليات باز ديد را در زمان هاي مقرر انجام دهيد .

2- بعد از اتمام كار روزانه براده ها و قطعات مايع خنك كننده را از محيط كاري پاك نماييد و سطوح باز شيار ها  وراهگاهها را براي جلوگيري از زنگ زدگي گريس كاري كنيد .

3- براي تميز كردن ماشين از به كار بردن هواي فشرده اكيدا خود داري نماييد.

نكاتي در مورد دستگاه فرز CNC

هر گاه يكي از محور ها از محدوده مجاز حركتي خود خارج شود با يد مجددا محور ها را رفرنس كرد .

اگر هنگام تعويز ابزار انباره ابزار در زير محور اسپيندل قرار گرفت ود ستگاه آلارم كم بودن فشار باد را اعلام كرد و به تبع آن دستگاه متوقف شد با يد دكمه استپ اضطراري را زده ود ستگاه را مجددا روشن (راه اندازي)كرد .در اين حالت انباره از اسپيندل جدا مي شود .

 

نكات ايمني در برنامه نويسي و اپراتوري ماشين هاي CNC

در ماشين هاي CNCنيز رعايت نكات ايمني همانند ديگر ماشين هاي ابزار ضروري است در زير به چند نمونه از آنها اشاره مي شود :

1- قبل از اجراي برنامه نوشته شده روي ماشين وبا قطعه كار اصلي بر نامه كنترل ويك بار بالاتر از سطح قطعه كار بدون  براده برداري اجرا شود .

2- ابزار وتجهيزات متناسب با جنس قطعه كار انتخاب شود .

3- از برخورد ابزار در حركت سريع جلو گيري شود .

4- سرعت هاي پيشروي وبرشي به هنگام كار كنترل شود .

5- در تراشكاري تعويض ابزار در فاصله دوري از سه نظام انجام شود .

6- در صورت نياز حتما از مواد خنك كننده استفاده شود .

7- سرويس دستگاه به موقع انجام شود .

دستگاه سی ان سی چیست؟

CNC ، Computer Numerical Control  دستگاه کنترل عددی است. نسل اول این دستگاه ها NC (ان سی) ها بوده اند یعنی فاقد کامپیوتر بوده اند و دستگاه طبق منطقی خاص دستورات را درک می کرده مثلا با استفاده از کارت های پانچ شده.به عنوان مثال در دستگاه تراش برای دستور پیشروی به این صورت عمل می شود که قسمت ساپورت دستگاه را بوسیله دسته چرخان به جلو می بریم در ماشین های NC،  این کار توسط یک سری دستورات پانچ شده بر روی نوار پانچ صورت می گرفت در دستگاه CNC  امروزی این کار توسط یک کد صورت می گیرد.
یک دستگاه CNC  عملا همان دستگاه دستی ساده می باشد که قابلیت فرمان پذیری از طریق کدها و منطق ریاضیاتی را دارد در این دستگاه حضور کاربر (اپراتور) برای کار با دستگاه محدود به ایستادن این فرد پشت بخش کنترل کننده است و نوشتن برنامه های حرکتی فقط برای یکباربرنامه ریزی می شود.، سپس دستگاه بصورت خودکار این عمل را هر چند بار که بخواهیم تکرار می نماید البته  بدون حضور کاربر. بدنه این دستگاه تقریبا شبیه دستگاه های دستی می باشد. سایر CNC، (سی ان سی) ها نیز مانند CNC فلز همان بدنه سخت افزاری فرز دستی را دارد همینطور CNC تراش و CNC سنگ و…
 امروزه کارهای حکاکی شده توسط دستگاه CNC به دلیل مزایای بی شمار آن نسبت به کار های هنری دستی، رشد چشمگیری در بازار پیدا کرده است. سی ان سی ها در انواع صنایع کاربرد دارند.. دستگاه های سی ان سی مي توانند عمليات متفاوتي مانند برشکاری، تراشکاری، سوراخ کاری و حکاکي را روي جنس های مختلف مانند فلزات، سنگ، چوب، شيشه، پلاستيک، پلکسي گلاس و … انجام دهند.
دستگاه های CNC به دلیل تنوع بالا در عملکردشان، می توانند در اکثر فعالیت های صنعتی و تولیدی و هنری مورد استفاده قرار گیرند.

انواع ماشین های س:8.9 ان سی

دستگاه های سی ان سی بسیار متنوع هستند. معروف ترین آنها، دستگاه های لیزر سی ان سی و فرز سی ان سی است.

دستگاه های لیزرسی ان سی به دو دسته دستگاه لیزر فلزات و دستگاه لیزر غیر فلزات تقسیم می شوند. 

دستگاه لیزر فلزات

از دستگاه لیزر فلزات برای اموری نظیر حکاکی، برش، تراش، جوش و … روي فلزات مختلف استفاده می شود. برش لیزری فلزات یا برش فلزات با لیزر یکی از پیشرفته ترین تکینیک های برش است. از مزایای برش لیزری می توان سرعت، دقت و عدم نیاز به عملیات پردازش پس از برش را نام برد.

دستگاه ليزر غير فلزات

با استفاده از دستگاه لیزر غیر فلزات مي توان انواع عمليات برش و حکاکي را روي مواد مختلفی مانند پلاستيک، پلکسي گلاس، چوب، شیشه، پارچه و … انجام داد. از کاربردهای ماشین سی ان سی لیزری غیر فلزات مي توان به ساخت ساعت دیواری، جعبه، قاب عکس، سری وسایل اداری رومیزی، پازل هاي (سرگرمی) کوچک و بزرگ، ساخت ماکت، حکاکي خودکار تبليغاتي، لوح تقدير، ساخت تابلوهاي راهنما، حکاکي بر روي پارچه، کيف و کفش، چرم و …. اشاره کرد.

دستگاه فرز CNC

نوع سوم دستگاه سی ان سی، دستگاه فرز است، که در آن به جای لیزر از نوک فرز استفاده می شود. دستگاه فرز CNC برای برش و حکاکی انواع سنگ، چوب و فلزات مناسب است و مزیت آن نسبت به دستگاه لیزر سی ان سی، عمق برش و حکاکی است.

انواع دیگر ماشین های CNC

از انواع دیگر ماشین های CNC، دستگاه برش پلاسما، دستگاه هوابرش ، دستگاه واترجت یا برش واترجت یا برش آب و … هستند که کاربرد های زیادی در صنایع محتلف دارند.

دستگاه برش پلاسما

برش پلاسما، فرایند برش با قوس الکتریکی است و روی هر نوع فلز رسانا ، فولاد نرم ، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ (استینلس استیل) و . . . می تواند انجام شود. معمولا برش پلاسما در مواردی انجام می شود که دقت بالاتر مد نظر باشد و از لحاظ قیمت، کیفیت و امکانات بین هوا گاز و لیزر می باشد. دستگاه های برش پلاسما قابليت برش انواع ورق و اسلب فلزي را دارا مي باشند و در صنايع مختلف نظيرماشين سازي، قالب سازي، فولادسازي، سوله سازي، لوستر سازي و… کاربرد دارند.

دستگاه هوابرش

 در این دستگاه ها سوخت گاز به همراه اکسیژن برای جوش دادن و برش فلزات استفاده می شود. دستگاه هوا برش به دلیل کاربرد ساده و مقرون به صرفه بودن، کاربران خاص خود را دارد و شاید نتوان به راحتی دستگاه دیگری را جایگزین آن کرد ولی به دلیل سرعت کند برش و پایین بودن دقت در بعضی از صنایع به جای دستگاه هوا برش از دستگاه برش پلاسما و یا لیزر استفاده میکنند. دستگاه هوا برش برای برش ورق هاي تخت و صفحات با ضخامت بيشتراستفاهده می شود.

دستگاه برش واترجت

واتر جت نیز دستگاهی است برای برش، که با جریان بسیار پر فشار آب کار می کند. شاید عجیب به نظر برسد، اما اگر سرعت آب به حد کافی افزایش یابد، می تواند حتی فلزات و سنگ را نیز برش دهد. برش دستگاه های واتر جت توسط آبی است که از یک نازل بسیار باریک که از سنگ قیمتی ساخته شده با فشار بسیار بالا و بطور مستقیم روی هدف هدایت می شود. یکی از مزایای دستگاه های واتر جت این است که هیچ گاه بر خلاف اره های صنعتی به خاطر گرم شدن از کار نمی افتند بعلاوه این دستگاه های برش، بی بو و بدون غبار هستند. در ساخت قطعات صنعتی، صنایع هوا – فضا، صنایع ساختمانی ، صنعت شیشه، صنعت چوب، صنعت قطعه سازی و خودروسازی، صنعت نساجی، صنعت برق و الکترونیک و صنایع غذایی کاربرد دارد.

پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت دستگاه های سی ان سی CNC

قیمت دستگاه های CNC با توجه به تنوع مدلهای آن، بسیار متفاوت است. به طور کلی دستگاه های سی ان سی بر مبنای پارامتر های زیر قیمت گذاری می شوند.

نوع و کیفیت قطعات

توان اسپیندل : هر چه اسپیندل یک :.7<ستگاه فرز پرقدرت تر باشد، با سرعت بالاتری می تواند عملیات حک یا برش را انجام دهد و قیمت بالاتری نیز خواهد داشت
تعداد محورهای دستگاه : هر چه تعداد محور ها بیشتر باشد، قیمت دستگاه بالا می رود.
مکانیزم کنترل حرکت : بعضی از دستگاه های CNC دارای مکانیزم کنترل حرکت هستند.
جنس سازه : ضخامت و جنس ماده مورد استفاده در پروفیل ها و ورق که در سازه CNC استفاده شده، در استحکام دستگاه و قیمت آن مؤثر است.
متعلقات و لوازم جانبی دستگاه :
دستگاه های فرز CNC بسته به این که به چه لوازمی مجهز هستند، قیمت های مختلفی دارند. برخی از انواع متعلقات دستگاه های CNC عبارتند از:
تجهیزات روغنکاری خودکار
چیلر برای خنک کاری اسپیندل
غبار جمع کن در دستگاه های مخصوص چوب
کنترل دستی برای کنترل حرکت دستگاه با دست

قالب سازی با CNC

قالب سازي به روند ساخت الگو يا طرحی از مواد خام مي گويند. امروزه به خاطر مزيت هایي که دستگاه هاي CNC دارند، بيشتر از اين دستگاه ها براي قالبسازي استفاده مي شود. روند قالبسازی به این صورت است که ابتدا در نرم افزار دستگاه CNC مختصات را به صورت g کدها در می آوریم، سپس قالب خام را وارد دستگاه کرده و دکمه شروع را مي زنيم. دستگاه سی ان سی تمام کارهاي سوراخ کاري، برش و تراش را تا انتها و بدون نياز به دخالت اپراتور انجام مي دهند، تنها باید بر کار آنها نظارت شود.

پس از اتمام  کار قالب را درآورده و قالب ديگر را وارد کرده و مجدداً اين کار را انجام مي دهيم.

قالب سازی به این صورت مزيت هاي زيادي مانند دقت بالا، هدايت گرمايي مناسب، انتخابهاي نامحدود طراحي با انواع طرح هاي ساده و پيچيده، روشهاي مختلف قالبسازي و حفظ روند يکسان تا انتها را دارد.

 

با کمک دستگاه های CNC مي توان قالب سازی مختلف مانند:

  • قالب سازی فلزي،
  •  قالب سازی کفش،
  •  قالب سازی قطعات الکترونيک،
  • قالب سازی قطعات ساعت،
  •  قالب سازی قالب هاي هنري،
  •  قالب سازی قالبه اي جواهرات

را انجام داد.   از موادی که بیشترین کاربرد را در قالب سازی دارند می توان به آلومینیم، چوب، پلاستیک اشاره کرد.

تراش سی ان سی

اگرچه شکل دستگاه تراش سی ان سی شبیه به دستگاه های قدیمی تراش است، اما جزو دستگاه های کنترل رقمی یا سی ان سی محسوب می شود. دستگاه تراش سی ان سی نیز باید توسط متخصص کنترل شود، اما برخلاف گذشته کار با آن بسیار راحت تر شده است و این دستگاه می تواند در مدت کمی انواع تراش سی ان سی را بر روی مواد مختلف انجام دهد. این دستگاه می تواند به راحتی انواع برش، سوراخ کاری و تراش سی ان سی را روی مواد مختلفی مانند چوب، فلزات و پلاستیک انجام دهد.

   دستگاه تراش سی ان سی چوب علاوه بر چوب، می توانند بر روی فلزاتی مانند برنج و آلومینیم نیز تراشکاری انجام دهد. دستگاه تراش سی ان سی فلزات می تواند بر روی انواع مختلف فلزات تراشکاری انجام داده و با توجه به گوناگونی و گستردگی مواد مورد استفاده، می توانند بی نهایت طرح تولید کنند.

   دستگاه  تراش سی ان سی برخلاف دستگاه فرز سی ان سی که در آن جسم ثابت بوده و نوک فرز با حرکت در محورهای X، Y و Z عملیات تراش و برش را انجام می داده، خود ثابت بوده و جسم با کمک روتاری چرخیده و عملیات بر روی آن انجام می گیرد. دستگاه تراش سی ان سی در صنایع گوناگون مانند ساخت وسایل از فلزات مختلف یا ساخت نرده پله، پایه مبل، پایه میز و … استفاده می شود.